Popis

Súprava dokáže súčasne skontrolovať prítomnosť Covid-19 a chrípkovú infekciu za necelých 15 minút a je lacná a ľahko použiteľná v teréne bez ďalších lekárskych prístrojov. 
 testovacia súprava získala povolenie Ministerstva pre bezpečnosť potravín a liečiv na prvé testovanie oboch chorôb súčasne.

GENBODY:je vhodný pre nemocnice, polikliniky, špecializované kliniky, ambulancie všeobecných a špec. lekárov, LSPP, zdravotné strediská, firmy s pohybom ľudí, ale aj na domáce použitie.