Popis

Popis

Kombinéza Tyvek® Classic Xpert poskytuje užívateľovi vynikajúcu ochranu proti kvapalinám, a to vďaka svojej novej technológii stehov, ktorá je prihlásená k patentovaniu. Spoločnosť DuPont stanovila v každom detaile novú definíciu ochrany a kombinéza Tyvek® Classic Xpert tak dokáže úspešne obstáť v novej prísnej skúške typu 6 (EN ISO 17491-4, metóda A:2008). Tyvek® Classic Xpert tiež vykazuje vyššiu úroveň ochrany v prísnejšom teste celotelového obleku typu 4 (test postrekom, EN ISO 17491-4, metóda B). Presiaknutie kvapaliny je u nej skutočne podstatne menšie ako u kombinéz s konvenčnými stehmi, vďaka čomu užívateľ získava väčší pocit istoty. Nová textília Tyvek® Classic Xpert je na viac certifikovaná ako materiál poskytujúci ochranu pred infekčnými látkami (EN 14126) a taktiež proti priepustnosti niektorých chemikálií vo forme vodných roztokov o nízkych koncentráciách.

EN ISO 13982-1 EN 374-1 EN 14126 EN 13034 EN 1149-5 EN 1073-2