Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady práce s vašimi údajmi

 

Som fyzická osoba Zuzana Tarnociová Letecká 2, 96231 Sliač, IČO: 33305102. 

Telefón:
+421 905 342 230
Mobil: 0905 342 230
Mail:  info@upratovacie-stroje.sk

 

Prevádzkujeme e-shop na webovej stránke https://www.upratovacie-stroje.sk/

 

Aby sme mohli poskytovať naše služby, predávať tovar a prevádzkovať našu webovú stránku, spracúvame určité osobné údaje.

 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ("GDPR").

1. Spracovanie osobných údajov 

 1. Spracovanie osobných údajov pri použití kontaktného formulára

  Ak sa pýtate na naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré ste nám poskytli, najmä prostredníctvom formulára. Sú to: meno, priezvisko, emailová adresa, doručovacia adresa


  Z akého dôvodu?

  Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme s vami mohli ďalej diskutovať o tovare a službách na stránke.


  Na akom právnom základe?

  Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - rokovania o zmluve alebo predzmluvné opatrenia na vašu žiadosť.


  Ako dlho budeme spracúvať osobné údaje?

  Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracúvať najdlhšie na dva roky od našej poslednej komunikácie.


 2. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

  Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré ste vyplnili. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa


  Z akého dôvodu?

  Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu - doručiť vám náš tovar alebo služby. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj v súvislosti so stavom vašej objednávky alebo v súvislosti s prípadnými sťažnosťami či otázkami. 

  Osobné údaje budeme spracúvať aj na plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely alebo na riešenie sťažností a iné).


  Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

  Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie našej zákonnej povinnosti.


  Ako dlho budeme spracúvať osobné údaje?

  Počas doby poskytovania našej služby a potom dva roky od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.


 3. Informačné newslettery (komerčná komunikácia)

  Ak ste nakupujúci zákazník a ste pri nákupe neodhlásili z odberu, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie nášho informačného newsletteru.


  Na akom právnom základe?

  Umožňuje nám to § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri kúpe nezakázali.


  Ako dlho budeme spracúvať osobné údaje?

  2 roky od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na adrese: info@upratovacie-stroje.sk

 

2. Kto získa prístup k údajom?

Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

 • prevádzkovateľ platformy e-shopu Shoptet (Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 25 395)
 • spoločnosti zaoberajúce sa prepravou tovaru (DPD).
 • spoločnosti zapojené do zasielania platieb (ShoptetPay)
 • poskytovateľ e-mailových služieb (Shoptet)
 • poskytovateľ online chatu (Smartsupp)

 

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

3. Čo by ste ešte mali vedieť

Na stránke nemáme vymenovaného úradníka pre ochranu údajov.

V našej spoločnosti sa nevykonávajú žiadne rozhodnutia na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@upratovacie-stroje.sk alebo zavolajte na +421 908 169 940

4. Používanie súborov cookie

Súbory cookie sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa stiahnu do vášho zariadenia, keď navštívite naše webové stránky. Súbory cookie sa potom pri každej ďalšej návšteve odošlú späť na webovú lokalitu alebo inú webovú lokalitu, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookie plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými lokalitami, pamätajú si vaše preferencie a vo všeobecnosti zlepšujú používateľský zážitok. Môžu tiež zabezpečiť, aby boli reklamy zobrazované online lepšie prispôsobené vašej osobnosti a záujmom. 

Na webovej stránke používame tieto súbory cookie:

 • Nevyhnutné súbory cookie: sú potrebné na prevádzku webovej lokality, napríklad na to, aby ste sa mohli prihlásiť do zabezpečených oblastí lokality a na ďalšie základné funkcie lokality. Túto kategóriu súborov cookie nemožno vypnúť.
 • Analytické/štatistické súbory cookie: umožňujú nám napríklad rozpoznať a sledovať počet návštevníkov a monitorovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať fungovanie stránky, napríklad tým, že používateľom uľahčujú nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné súbory cookie: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú nám zobrazovať vám reklamu a iný obsah, ktorý najlepšie zodpovedá vašim záujmom a online správaniu. Tieto súbory cookie spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napríklad externých poskytovateľov služieb) môžu tiež používať súbory cookie a/alebo mať prístup k údajom zhromaždeným prostredníctvom súborov cookie na webovej lokalite. 

Ďalšie informácie o súboroch cookie a aktuálny zoznam súborov cookie nájdete v jednotlivých webových prehliadačoch, najčastejšie v časti Nástroje pre vývojárov.

Súhlas je možné vyjadriť zaškrtávacím políčkom v takzvanej lište súborov cookie. Súbory cookie môžete odmietnuť aj v nastaveniach prehliadača alebo nastaviť používanie len niektorých z nich.

 

Ďalšie informácie o správe súborov cookie v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs 
 • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies 
 • Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac 
 • Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/ 
 • Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles 

5. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

GDPR vám okrem iného dáva právo kontaktovať nás a požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, prípadne o obmedzenie spracúvania, môžete požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame, v určitých situáciách požiadať o vymazanie vašich osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na prenosnosť údajov. Môžete namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu. 

 

Ak sa domnievate, že s vašimi údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť na súd.

 

Tieto podmienky sú účinné od 3.10.2022