Popis

Je vhodný na použitie v:

  • nemocniciach
  • klinikách
  • operačných sálach

Je vhodný na použitie pre:

  • sestry
  • lekárov
  • ošetrovateľov
  • pohotovostné služby atď
  • Rôzna veľkosť